Talka 2016

Once again, as tradition has it, we hosted Talka during Memorial Day Weekend. This year’s crew was a small but mighty bunch. Volunteers like these have kept our beloved facility in good repair for over thirty years, and this year was no different. The work is never ending, however, and each year I aim to strike a balance between our immediate needs and projects that improve the facility over the long term.

Kursa 2016

Rietumkrasta latviešu vasaras vidusskola Kursa ir piedzīvojusi brīnum gadu. Šogad mēs atsākām Kursas darbību ar prieku un dziļām pārdomām par latviešu izglītības nākotni ASV. Ceļš uz Kursu 2016. g. ir bijis garš un grumbuļains. Vai Kursa ir nepieciešama un kādēļ tai ir jābūt? Vai tā ir nozīmīga mūsu Amerikas latviešu sabiedrībai, vai tā vēl vienmēr saista jauniešus? Pēc sekmīgas un veiksmīgi īstenotas vasaras programmas, varam skaidri un gaiši redzēt, kāpēc Kursai jābūt.

New Water Heaters for the Ēdamzale Kitchen

Last summer it was brought to our attention that the hot water needed to run the dishwasher in the Ēdamzale was not sufficient. During heavy usage our water heater could not keep up with the demand from the dishwasher, which ultimately caused the heater’s booster to kick out, since it could not sustain the desired temperature.